ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

 • Banner Quote 1
 • Banner work-life balance
 • Banner 2567-4
 • Banner 2567-2
 • Banner 2567-3
 • Banner 2567-5
 • Banner 2567-1
 • Banner App Moac


  ประกาศ นทส. การจัดเก็บและรายงานข้อมูล
  ช่องทางระบบ MIS
  สอนการใช้งานระบบ MIS
  สอนรายงานแบบรายงานตามประกาศ นทส.
  แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลา
  แบบฟอร์มเพิ่มผู้ใช้งานระบบ MIS
  สอนการรายงานข้อมูลสภาพคล่อง
  ค้นหาที่อยู่สหกรณ์ / เลข 13 หลักสหกรณ์
  LINE OA1
  LINE OA2

  อธิบดีฯ
  ผอ ศวส

  ดูทั้งหมด
  • " NO GIFT POLICY " ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ (ศวส.) ปฏิเสธการรับของขวัญในทุกโอกาส
  • 5 ส. เรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนทำได้ ศวส. ร่วมใจสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เสริมสร้างสมดุลชีวิตการทำงาน
  • Hot Topics การรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ ตามกฎกระทรวงฯ
  • " NO GIFT POLICY " ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ (ศวส.) ปฏิเสธการรับของขวัญในทุกโอกาส

  • 5 ส. เรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนทำได้ ศวส. ร่วมใจสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เสริมสร้างสมดุลชีวิตการทำงาน

  • Hot Topics การรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ ตามกฎกระทรวงฯ

   คลิปวีดิโอหัวข้อพิเศษ สอนการรายงานในกรณีที่สหกรณ์เกิดปัญหา
   1. การรายงานข้อมูลงบทดลอง ณ สิ้นปีบัญชี
   2. การรายงานข้อมูลงบทดลองย้อนหลัง

   คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อไปยังคลิปวีดิโอ

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  Layer 2
  Layer 3
  Layer 1

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3
  Layer 4
  Layer 5
  Layer 6
  Layer 7

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
  Copyright © 2023 Cooperative Financial Analysis and Monitoring Center, Cooperative Promotion Department

  ภาพและวิดีโอ จากเว็บไซต์ Canva | Flaticon | Freepik | Pexels | Photoontour | Pixabay | Unsplash

  BACK TO TOP